Conference alerts Conference alerts Conference alerts Conference alerts
   Event Type Conference    
   
To

اولین کنفرانس ملی مباحث نوین در علوم پایه و فنی مهندسی The First National Conference of New Discussions on Basic Sciences and Engineering  
Website   http://www.confbse.ir
Contact Person - Ahadi B
Event enquiries email address - confbse@gmail.com
Deadline for abstracts/proposals: 6th January 2015
Organized by: Monajat
Venue: amritsar, MIZORAM ,  India

About Event

اولین کنفرانس ملی مباحث نوین در علوم پایه و فنی مهندسی زیر نظر موسسه فرهیختگان پیشگامان فرهنگ و اندیشه ولی عصر (با مجوز رسمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی) و کانون مناجات (با مجوز رسمی از اداره کل تبلیغات اسلامی) برگزار خواهد شد